FANONGONONGO FAKAPULE’ANGA

15 Sepitema 2022

‘Oku ou faka’apa’apa ke fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e he Hou’eiki mo e Kakai ‘o e fonua, kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Palēmia Le’ole’o, Samiu Kuita Vaipulu, mo e Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio, ke toumoloto ‘a e fuka Tonga hono kotoa pē ‘i he ‘Otu Tonga ni, ‘i he ‘aho Mōnite 19 ‘o Sepitema, 2022, ko e faka’apa’apa, ‘i he pulonga ‘o e Hala ‘a e Ta’ahine Kuini ‘Elisapesi Hono Ua, ko e Tu’i Pilitania pea ko e ‘Ulu ‘o e Ngaahi Fonua ‘o e Kominiueli.

Faka’apa’apa atu,

Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti

‘Aho 14 Sepitema, 2022