Fakataha ‘a Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu mo e Minisita ki Muli mo e Ngaue ki ‘Iulope ‘a e Lepupilika ‘o Croatia

26 Sepitema 2022

Na’e fakataha ‘a Hon. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, ko e Minisita ki Muli mo e Minisita ki he Takimamata ‘a Tonga pea mo e Minisita ki Muli mo e Ngaahi Ngaue ki ‘Iulope ‘a e Lepupilika ‘o Croatoa, H.E. Mr. Corrian Radman, ‘i he ngaahi fakataha na’e fakahoko he Fakataha’anga hono 77 ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha ‘i he ‘aho 20 ‘o Sepitema, 2022.

Na’e fai e favehavahe’aki ‘i he ngaahi ‘elia mahu’inga mo fiema’u vivili hange ko ha va fengaue’aki fakatipilometika, takimamata, ngaahi nunu’a kovi ‘o e feliuluaki ‘a e ‘ea, ngaahima’u’angaivi fo’ou mo e founga hono mapulei ‘o e ngaahi ngaue ki ha fakatamaki.