" "

Tokoni ‘a Tonga ki Vanuatu

17 Ma’asi 2023

Nuku’alofa- Na’e maumau’i lahi ‘e he Saikolone Fakatalopiki ko Judy mo Kevin ‘a Vanuatu he uike pe ‘e taha tautefito ki he vaheloto mo e tafa’aki fakatonga ‘o Vanuatu.

‘Oku ‘oatu ai ‘a e tokoni mei he Pule’anga Tonga fe’unga mo e $100,000 ki he Pule’anga ‘o Vanuatu ke tokoni ki he ngaahi ngaue fakaakeake hili ‘a e saikolone.

‘Oku toe tokoni’i ‘e he Pule’anga mo e fanauako Tonga ‘oku nau lolotonga fakakaungatamaki he ako ‘i Vanuatu, ‘aki hano toe tanaki atu ‘a e tokoni fakapa’anga ki he’enau ma’u’anga pa’anga lolotonga ke feau e ngaahi fiema’u makehe hili ‘a e saikolone.

Na’e ma’u ‘e he Pule’anga ha tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga Vanuatu hili ‘a e fakatamaki he mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai(HTHH) ‘i he ta’u 2022 pehe ki he tokoni mei hotau kainga Tonga ‘i Vanuatu na’e fakafou mai he Potungaue Pa’anga hili ‘a e fakatamaki HTHH.

-NGATA’ANGA-

text formatting