" "

Fokotu’u ‘o Viliami Takau Jnr ko e ‘Ofisa Pule Ngaue ma’a e Potungaue Takimamata

13 ‘Epeleli 2023

Nuku’alofa- Kuo fokotu’u ‘a Viliami Takau Jnr ko e ‘Ofisa Pule Ngaue(CEO) fo’ou ia ma’a e Potungaue Takimamata ‘a Tonga, ‘o kamata lau he ‘aho ni, Tu’apulelulu, 13 ‘o ‘Epeleli, 2023.

Na’a ne fakamo’oni ki he’ene aleapau ngaue he pongipongi ‘o e ‘aho ni, ki he ta’u ‘e fa ka hoko mai.

Na’e me’a ‘i he ouau ki hono fuakava ki hono lakanga fo’ou, ‘a Hon. Fekitamoeloa ‘Utoikamanu, ko e Minisita ki Muli mo e Takimamata, pehe ki he ni’ihi hono famili mo e kau Komisiona ‘o e ‘Ofisi ki he Kau Ngaue Faka-Pule’anga (PSC).

text formatting