Ko e Timi Tonga A

27 ‘Epeleli 2023

Ko e Timi Tonga A he ‘akapulu ‘iunioni mo e ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku. ‘E ‘a’ahi atu e timi ni ki Apia, Ha’amoa he uike kaha’u ke kau ki he ngaahi fe’auhi ‘e fakahoko ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *