Polokalama to ‘akau ke faka’ilonga’i e Hilifaki Kalauni

8 Me 2023

Nuku’alofa- Na’e fakahoko ha polokalama to ‘akau ‘i Tongatapu ni he uike kuo ‘osi ke faka’ilonga’i’aki ‘a e Hilifaki Kalauni ‘o ‘Ene ‘Afio, ko Kingi Salesi III mo Kuini Kamila.

Na’e fiefia ‘a e Talafekau Lahi ‘o Pilitania ki Tonga, Her Excellency, Lucy Joyce, ke ne me’a mo fakahoko ‘a hono to ‘o e ngaahi ‘akau tupu’a mo fua he ngaahi ako’anga ‘e ni’ihi ‘a e Pule’anga ‘i he ‘elia Nuku’alofa mo e Ako Ma’olunga ‘o Tonga, ‘i he ‘aho Tokonaki 6 ‘o Me, 2023.

Ko e polokalama to ‘akau ko eni na’e fokotu’utu’u ‘e he Potungaue Ako mo e Akongaue mo e Potungaue Ngoue, Me’atokoni mo e Vao’akau, ‘o kamata mei he ngaahi ako’anga ‘a e Pule’anga, mo tokoni ki he taumu’a mo e feinga ‘a e Pule’anga ke to ‘akau ‘a e fonua.