" "

Fakanofo ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku ‘a e kau ‘Ofisa Pule Fakavahefonua mo ‘Ofisa Kolo ‘o e Vahefonua ‘Eua

19 Sune 2023

Ohonua- Na’e fakanofo ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku ‘a e kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘ofisa kolo ‘o e Vahefonua ‘Eua ‘i he Fale Fakataha’anga Fakakolo ‘o Mata’aho, ‘i Sune 16, 2023.

Ko e ongo ‘Ofisa Fakavahefonua ‘e toko ua mo e kau ‘Ofisa kolo ‘e toko 16 na’e fakanofo ki he ta’u ‘e fa ka hoko mei he 2023-2027.

Na’e me’a ‘a Hon Hu’akavameiliku ‘o fakaha ki he kau ‘ofisa ‘a e faingata’a ‘o e hala fononga na’a nau foua ‘o a’usia ai ‘a e ‘aho mahu’inga ni.

” Na’a mou pole ki he fatongia pea ‘oatu mo e falala ‘a e tukuikolo kia kimoutolu, pea ko e ‘aho ni ‘oku tanaki atu ki ai mo e falala ‘a e Pule’anga,” ko ‘ene fakalotolahi ia

Na’a ne talamonu ki he fatongia mafatukituki kuo hilifaki ki honau uma he ta’u e fa ka hoko mai.

Na’e me’a he ouau ni ‘a e ni’ihi kau Minisita ‘o e Kapineti, Fakafofonga Kakai ‘o ‘Eua 11 ki he Fale Alea mo e kau fakaafe kehe.

text formatting