" "

Me’a ‘a’ahi ‘Eiki Palemia ki he langa fakaakeake mei he fakatamaki Hunga Tonga Hunga Ha’apai mo e peaukula

19 Sune 2023

‘Ohonua- Na’e me’a ‘a’ahi atu ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku mo e ni’ihi ‘o e kau Minisita ‘o e Kapineti ke me’a tonu ki he tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi langa fo’ou mei he fakaakeake ‘o e fakatamaki ‘o e mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga Hunga Ha’apai mo e hake ‘a e peaukula ‘i ‘Ohonua pehe ki he kainga Mango ‘i Ta’anga.

‘I he faingamalie tatau na’e me’a atu ‘a ‘Eiki Hu’akavameiliku ‘o ‘a’ahi ki he kainga Mango ‘i Ta’anga.

text formatting