" "

TANUPOU ‘O E LANGA ‘O E FALEALEA FO’OU ‘O TONGA ‘I HE TOFI’A KO TALANGALOTO

 1 Sepitema 2023

‘EIKI PALĒMIA, HON. HU’AKAVAMEILIKU

‘OKU OU KOLE KEU FAKAMALUMALU ATU HE TALA KUO ‘OSI HONO AOFAKI´

KAE TOE LIU PE MU’A ‘A E FAKATAPU´, TELIA ‘A E ‘AHO NI MO HONO KAVEINGA FUNGANI´

TAPU MO E HAU E FONUA KINGI TUPOU 6

TAPU KIA KUINI NANASIPAU’U

TAPU ATU MO PILINISI TUPOUTO’A ‘ULUKAKLALA PEA MO PILINISESI SINAITAKALA

TAPU PEA MO PILINISI TUNGĪ MO HA’A MOHEOFO

TAPU PEA MO PILINISI KALANIUVALU MO E HOU’EIKI E FONUA´

FAKATAPU MO E SEA E FALEALEA MO HONO HOU’EIKI MEMIPA KOTOA

PEHĒ ‘A E FAKATAPU KI HE KAU TALAFEKAU MEI HE NGAAHI FONUA MULI

FAKATAPU MO E ‘EIKI PALESITENI MO E KAU TAKILOTU E FONUA

PEA KI HE TONGA KOTOA OKU TAU LŌNUKU ‘I TALANGAHOLO

PEA MO KINAUTOLU ‘OKU MOU KAU MAI HE OPE´

 ‘OKU OU KOLE KEU HUFANGA ATU ‘I HE LOTU LELEI ‘A HOTAU FAKAMO’UI´ KAU FAKAHOKO ATU E FATONGIA NI KO E FAKAFOFONGA ‘O E PULE’ANGA, NGAAHI HOA NGĀUE KOTOA HE LANGA FAKALAKAKA ‘I HE MALUMALU ‘O E PANGIKĒ ‘A E PULE’ANGA´ MO E FONUA´.

FATONGIA ‘I LOTO TONGA, FAKAFETA’I ‘OKU HA’ELEA HE’ENA ‘AFIFIO ‘A E TANUPOU ‘A E FALEALEA FO’OU ‘O TONGA PEA MO E MOKOI ‘A ‘ENE ‘AFIO KE TU’U ‘A E SINO MAHU’INGA KO ENI ‘I TALANGAHOLO HE’IKAI TE U SANI MOU VIKI HE KO E HEILALA´ ‘OKU KEI MATALIKI ‘ISA, ‘A E TU’U TAKAI ‘A E NGAAHI ‘API TUPU’A´. ‘A MATĀLIKU. ‘A MATATOA – ‘A E ALAFOLAU NE TEU’I MEI AI E ‘ULUAKI FĀ KI HE SIKA´. KI HE TAUKEI MO E LI’OA KOE’UHI´ KO TONGA. NA’E AKO AI FEINGATO’A PEA KE FAKATAUKEI AI ‘A ’ENE TO’A KOE’UHI´ KO HA IKUNA MA’AE LELEI FAKALUKUFUA MA’A TONGA.

‘A TUFUMĀHINA Ē KO E FAKATALUTALU. KOENI KUO TAU ‘I TALANGAHOLO. KE FAKAOLA HA PUNUNGA, KO E FATU’ANGA ‘O E LAO´, KE TATAKI MO MALU’I AI HO FONUA´. KE TALIA E ANGI MEI TUFUMĀHINA MO E ‘API KO VILA´.

‘ISA HE TONU AI E LĪFOHE´, PEA TONU AI E FAKANOFONOFO´, KAE ‘AMO KO E ‘ILO ‘OTUA´ MO E LAU MĀLŌ´. KE TOE FAKAMA’OPO’OPO MAI KI HENI ‘EMAU FOUNGA´, TELIA E NGAAHI ‘AHO NI MO HONO NGAAHI POLE ‘I HE HALAFONONGA´. ‘O TAKA OFI HE NGAAHI ‘ULUTOA´ MO HONO TALANOA KE MA’U AI HA FAKAHINOHINO KO E TŪHULU KI HE SIATE FOLAU ‘A E PULE’ANGA´ MO E FONUA´.

‘OKU MAU KEI TULIFUA KI HE FAKATAULAMA ‘A E LA’Ā KUO UNGAFONUĀ, KUINI SALOTE TUPOU III, HE ‘ENE MAA’IMOA TUAIKAEPAU:

TAMA TONGA PE’I TULI KAVEINGA

TAUMU’A KI HE FETU’U NGINGILA

TAMA TONGA, MA’U PĒ HO LOTO´

KE LAU E TAUMU’A NGAHOLO´

TAMA TONGA, FUSI A’U HO’O FUKA

‘ULITU’U KI HE MOTO E FONUA

FAKAMOLEMOLE ATU FATONGIA ‘I LOTO TONGA

KAU FAKAHOKO ATU ‘EKU FAKAHOHA’A NI ‘I HE LEA FAKAPILITĀNIA KOE’UHI´ KO HOTAU NGAAHI KAUNGĀ UMATAHA MEI MULI ‘I HE PAOTOLOAKI E MAA’IMOA NI.

text formatting