" "

Fokotu’u ‘o Sione Pulotu ‘Akau’ola, ko e ‘Ofisa Pule Ngaue ma’a e Potungaue MEIDECC

7 Sepitema 2023

Nuku’alofa- Kuo fokotu’u ‘a Sione Pulotu ‘Akau’ola, ko e ‘Ofisa Pule Ngaue(CEO) fo’ou ia ma’a e Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Ngaahi Fakatamaki, ‘Atakai, Fetu’utaki, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, mo e Malu Fakakomipiuta(MEIDECC), ‘o kamata lau he ‘aho ni, Tu’apulelulu, 7 ‘o Sepitema, 2023.

Na’a ne fakamo’oni ki he’ene aleapau ngaue he ho’ata ‘o e ‘aho ni , ki he ta’u ‘e fa ka hoko mai.

Na’e me’a ‘i he ouau ki hono fuakava ki hono lakanga fo’ou, ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku, ko e Minisita Le’ole’o ki he MEIDECC, pehe ki he ni’ihi hono famili mo e kau Komisiona ‘o e ‘Ofisi ki he Kau Ngaue Faka-Pule’anga (PSC).

Ko Sione na’a ne ‘Ofisa Pule Ngaue he Potungaue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga ‘o laka hake he ta’u ‘e fa, pea ko ‘ene fetongi eni ‘a Paula P Ma’u na’a ne le’ole’o he lakanga ni.

text formatting