" "

TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE VAHENGA FILI VAVA’U 14

30 Sanuali 2024

Kuo tuku atu ‘i he ‘ahó ni mei he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ‘a e tohi tu’utu’uni fili (writ of election) ki he Komisoni Filí ke fakahoko ha Fili Si’i ke fili ai ha Fakafofonga ‘o e Kakai ma’ae Vāhenga Fili Vava’u 14. ‘Oku makatu’unga eni ‘i he ‘atā ‘o e sea ‘i he Fale Aleá ma’ae Fakafofonga Vava’u 14 hili ‘a e fakafisi honau Fakafofonga ki he Fale Alea, Hon. Saia Ma’u Piukala, ‘i he ‘aho 26 ‘o Sanuali 2024.

Ne ma’u ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tonga ‘a e tohi fakafisi ‘a e Fakafofonga ‘o e Kakai ma’a Vava’u 14, Hon. Saia Ma’u Piukala ‘i he ‘aho 26 ‘o Sanuali 2024.

Ne fakanofo foki ‘i he uike kuo ’osi ‘a Dr. Saia Ma’u Piukala ke ne hoko ko e Talekita fakafeitu’u ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a mamani ki he Vahenga Hihifo ‘o e Pasifiki hili ia hono fili ia ‘e he Komiti Fakafeitu’u ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani ki he Hihifo ‘o e Pasifiki. ‘Oku hoko ‘a Dr. Saia Ma’u Piukala koe fuofua tokotaha ia mei he Pasifiki ke ne ma’u e lakanga ni.

Ne ‘uluaki fili ‘a Dr. Saia Ma’u Piukala ki he Fale Alea ‘o Tonga ‘i he 2014 pea to e fili ia ‘i he fili ‘o e 2017 mo e 2021. Na’e fakahoko fatongia ‘a Hon. Saia Ma’u Piukala ko e Fakafofonga Fale Alea ‘i he ta’u ‘e 10 mo e ‘aho ‘e 26.

‘I he femahino’aki ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Sea ‘o e Komisoni Filí, Rt. Hon. Lord Dalgety K.C, ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Lao ki he Fale Aleá, kuo tu’utu’uni ‘i he ‘ahó ni ai pē ke fakahoko ‘a e fili si’i ma’ae Vāhenga Fili ‘o Vava’u 14 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 28 ‘o Ma’asi 2024.

‘Oku ‘amanaki ke hoko atu e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘i he ‘aho 12 ‘o Fepueli 2024.

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá ʻAho 30 ‘o Sanuali 2024
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

text formatting