" "

Timi ‘Akapulu Si’ihifo he ta’u 20 ‘a Tonga

23 Fepueli 2024

Ko e timi ‘akapulu ‘iunioni SI’ihifo he ta’u 20 ‘a Tonga ‘i he fakafe’iloaki ki he ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku he efiafi Tu’apulelulu 22 ‘o Fepueli 2024, kimu’a pea nau folau he Tokonaki ‘o e uike ni ki he fe’auhi ‘a ‘Osenia ki he timi si’ihifo ta’u 20 ‘e fakahoko ‘i ‘Aokalani, Nu’usila. #tongaateam

text formatting