Fakanofo ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e kau ‘Ofisa Pule Fakavahe mo e ‘ofisakolo ‘o e Vahefonua Ha’apai

13 Siulai 2023

Pangai, Ha’apai- Na’e fakanofo ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e kau Pule Fakavahe mo e kau ‘ofisakolo ‘o e Vahefonua Ha’apai ‘i he efiafi Pulelulu 6 ‘o Siulai, 2023, ‘i he Fale Fakataha’anga ‘o e Ako Ma’olunga ‘o Ha’apai.

Ko e kau Pule Fakavahe ‘e toko ono(6) mo e kau ‘ofisakolo ‘e toko 27 na’e fakanofo ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 ‘o Siulai, 2023 ki he ta’u ‘e fa ka hoko mai.

Na’e fakamanatu ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku ki he kau ‘ofisa ‘a e mahu’inga ke nau ngaue fakataha ki he lelei fakalukufua ‘a e fonua. Na’a ne talamonu ki he fatongia ‘oku hanganaki mei mu’a ki he ta’u ‘e fa ko eni ka hoko.

Na’e ‘i he ouau mahu’inga ni ‘a e ni’ihi ‘o e kau Minisita ‘o e Kapineti, pehe ki he Faifekau Sea Le’ole’o ‘o e SUTT Ha’apai, Faifekau Koloti Ma’u pehe ki he ni’ihi e kau Taki Ngaue ‘a e Pule’anga.