" "

Fakanofo ‘o e Minisita ki he Potungaue Fakamatala’ea, Ma’u’angaivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘a e ‘Ea mo e Fetu’utaki”

16 ‘Epeleli 2024

Nuku’alofa, 9 ‘Epeleli, 2024:- Na’e fakahoko ‘a e polokalama lotu fakafeta’i ‘a e famili mo e kainga ‘o Hon. Fekitamoeloa ‘Utoikamanu ‘i Pahu, ‘i he finangalo ‘a ‘Ene ‘Afio, Tupou VI ke fakanofo ia ki he lakanga Minisita ‘o e Potungaue Fakamatala’ea, Ma’u’angaivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘a e ‘Ea mo e Fetu’utaki (MEIDECC).

Ko e fakanofo eni hili ha fokotu’u atu mei he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku, ‘o fakatatau ki he Kupu 51(2) ‘o e Konisitutone, ‘o Tonga. Na’e kamata lau ‘a e fakanofo Minisita ko eni mei he ‘aho 29 Ma’asi, 2024.

Na’e lau ‘a e tohi fakanofo mei He’ene ‘Afio, ‘e he Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti, Paula Ma’u pea me’a ai ‘a e ‘Eiki Palemia mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pehe ki he famili mo e kainga.

text formatting