" "

Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Rev.Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e fuofua fengaue’aki ‘Ave Pa’anga Pau mei ‘Aositelelia mo e Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga ‘i he Falaite 6 ‘o Novema 2020.


Ko e ‘Eiki Palemia mo e ongo Talafekau Lahi ‘o ‘Aositelelia ki Tonga HE Mr. Adrian Morrison pea mo HE Ms. Tiffany Babington.
Ko e ni’ihi ‘o e kau fakaafe, mo e Minisita ki he Fefakatau’aki mo e Fakalakalaka Faka’ikonomika, Hon. Samiu Kuita Vaipulu.

Ko Mrs. Leta Kami, Pule lolotonga ‘o e Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga mo e ni’ihi ‘o e kau ngaue.

Ko ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ‘i he’ene me’a ke kamata e fengaue’aki mahu’inga ko eni.

Ko e Minisita ki Muli mo e Kakai Fefine ‘o ‘Aositelelia, Hon. Senator Marise Payne ‘i he lea fakalotolahi ki he polokalama mahu’inga ko eni ma’a e kakai Tonga ‘i ‘Aositelelia


Ko Mr. Vivek Pathak, Talekita ki ‘Esia moe  Pasifiki ‘o e Kautaha Pa’anga Fakavaha’apule’anga IFC (International Finance Corporation) ‘oku nau fengaue’aki mo e Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga (TDB) ki he polokalama fe’aveaki pa’anga vave ko eni.

Ko e ouau ‘ilo kava ke fakama’u e  ngaue kuo lava.

Ko e tou’a mo e kau ngaue ‘a e TDB.

Ko e ma’u ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ‘uluaki kava ‘o e ouau.

Ko e tau’olunga fakafiefia ‘o e ‘aho mo Lesina Leha, ko e taha e kau ngaue ‘a e pangikee.

Ko e Pule ‘o e Pangike fakalakalaka ‘a Tonga, Ms. Leta Kami.

Ko e ‘Eiki Palemia, ongo Talafekau lahi mo e kau ngaue he tafa’aki fe’aveaki pa’anga ‘a e TDB.

text formatting