" "

Taimi lelei e foaki e ngaahi palau ki he fakaakeake

11 Ma’asi 2022

‘Oku hokohoko lelei atu ‘a e polokalama fakaakeake ‘a e Pule’anga ‘i hono tufaki atu he ‘aho ni ‘e Hon. Hu’akavameiliku, ko e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ha ngaahi palau ‘e 30. Ko e me’a’ofa eni mei he Pule’anga ‘o e Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siaina.

Na’e foaki ‘a e ngaahi palau ni ki he ngaahi vahenga faka-falealea ‘e 17, ngaahi ako’anga ‘i Tonga ni mo e ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga.Na’e fakamalo’ia’i ‘e he Palemia ‘a e ‘Amipasitoa ‘o Tonga ‘i Siaina, Cao Xaolin, ki he me’a’ofa kuo foaki taimi tonu mai, ke tokoni ki he kakai e fonua ki he feinga fakaakeake ke foki ki he mo’ui angamaheni.

Na’e fakaha ‘e he ‘Amipasitoa ‘a e fiefia hono fonua ke tokoni’i ‘a Tonga he taimi faingata’a ni.Na’a ne fakaha ai ‘e kei hokohoko atu pe ‘a ‘ene kole ‘a e ngaahi tokoni ki ha toe ngaahi misini ‘e palau ‘e 30 ki he ta’u ni.

text formatting