" "

Fe’iloaki ‘Eiki Palemia mo e fanauako Tonga i Vanuatu

11 Me 2023

Me’a atu Palemia Hon Huakavameiliku ’o ‘ilo ho’ata moe fanau ako Loea i Vanuatu. Toko 13 fefine moe toko 2 tangata. Fiefia fanau pea Malo e ako. Oku nau mo’ui lelei kotoa pe.

text formatting