Foaki ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ngaahi kii mo huufi ‘a e ngaahi fale tokoni afaa ‘e hongofulu-ma-nima (15) ‘i Nukunuku ‘i he ‘aho 9 ‘o Siulai, 2020.

13 Siulai 2020


Ko hono kosi ‘o e lipeni ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e fale nofo’anga ‘o Filipe Uesi ‘i Nukunuku.

Mei he to’ohema: ‘Eiki Minisita ki he MEIDECC, Hon. Poasi Tei, ‘Eiki Minista ki he Potungaue Fakalotofonua, Hon. Vatau Hui, ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. ‘Akosita Lavulavu mo e Faifekau Pule Vahenga Nukunuku, Rev. Mele Mausia.

Ko hono foaki ‘e he ‘Eiki Palemia kia Filipe Uesi ‘o Nukunuku ‘a e kii ki hono fale nofo’anga.

Ko hono foaki ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e kii ki he ‘api nofo’anga ‘o Naomi Kolo ‘o Popua.

Ko kinautolu ‘eni ‘a e toko hongofulu-ma-nima (15) na’e foaki ki ai ‘a e ngaahi kii ki honau ngaahi fale nofo’anga.
 

Ko e ‘Eiki Palemia mo e ni’ihi ‘o kinautolu na’a nau kau atu ki he foaki kii ‘i he polokalama huufi fale ‘i Nukunuku.
 

Ko e ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’oneota, ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. ‘Akosita Lavulavu, ‘Eiki Minisita ki he MEIDECC, Hon. Poasi Tei mo e ngaahi famili na’e foaki ki ai ‘a e ngaahi kii ki honau ngaahi fale nofo’anga.