Ouau Tapuaki’i mo Faka’ataa ‘o e Falelalanga “Manuma’a ‘o Lotopoha – Alaisia Alaikolonga”

23 Fepueli 2021

Na’e faka’ataa ‘e he Tangata’eiki Palemia ‘a e Falelalanga ma’a e kakai fefine ‘o Kolonga ‘i he ‘aho 19 ‘o Fepueli 2021.

Na’a ne foaki ‘a e hingoa ko e Manuma’a ‘o Lotopoha – Alaisia Alaikolonga ke ui’aki ‘a e falelalanga fo’ou ni.

Na’e kau ‘eni ‘i he katoanga fakafiefia mo’oni pea mo fakamafana ki he kakai fefine ‘o e kolo pehe foki ki he toenga ‘o e kainga ‘o Kolonga.