" "

Huufi ‘e he Tama Tu’i, Tupou VI ‘a e Fale Mahanga ‘a e Kolisi Kuini Salote

12 Siulai 2021

Na’e Huufi ‘e He’ene ‘Afio, Tupou VI ‘a e Fale Mahanga ‘a e Kolisi Kuini Salote ‘i he ‘aho 10 ‘o Siulai 2021. Na’a ne fakahuafa ‘a e ongo fale ko Kuini Halaevalu Mata’aho pea mo Kuini Nanasipau’u.

text formatting