Tapuaki’i ‘a e lokiako fo’ou ‘e tolu ma’a e Lautohi Pule’anga ‘a Hoi

11 Sepitema 2020

Na’e tapuaki’i ‘a e lokiako fo’ou ‘e tolu(3) ma’a e Lautohi Pule’anga ‘a Hoi ‘i he Tu’apulelulu 10 ‘o Sepitema 2020, ‘i Hoi.

Na’e faka’ilonga’i ai mo faka’ata ‘e he fakaafe fakalangilangi ko e Palemia ‘o Tonga, Hon. Dr. Rev. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e ngaahi loki ako ni.

Ko e ngaue ni na’e fakapa’anga he polokalama tokoni ‘oku hoa ngaue ai ‘a e Pangike ‘a Mamani mo e Pule’anga ‘Aositelelia, ‘o fakafou mai he polokalama tokoni PREP kihe Pasifiki fe’unga mo e US$33.89 miliona.

Ko e lokiako ‘o Hoi na’e maumau ia he Saikolone Fakatalopiki ko Gita ‘I he 2018. Ko e mape na’e ta ‘e he kautaha ‘Aositelelia ko e Cardno kae langa ‘e he Kautaha Puloka Construction.

Ko e ngaahi ‘apiako ‘e 11(he kulupu 1 ki he 3 ‘o tapuaki’I mo hu ki ai ‘a e fanauako. Ko e ‘uluaki ‘apiako eni kuo tapuaki’I he kulupu hono fa, ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e ‘apiako ‘e 6, ‘a ia ko Hoi, Talafo’ou Ako Lotoloto; Fahefa, Matahau, Tapuni Siliva mo Mo’unga ‘Olive.

Na’e fakamalo’ia’i ‘e he ‘Eiki Palemia, ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia mo e Pangike ‘a Mamani ki he langa fakaakeake ‘o e Sekitoa Ako mei he maumau ne fai ‘e Saikolone Gita ‘i Tongatapu ni mo ‘Eua ‘i Fepueli 2018.

Na’a  ne fakamanatu ki he fanauako, ko e ako ko e huelo ia ‘oku lahi. “Ko e faka’amu kemou ako he lesoni fakalokiako mo e mo’ui ke mou fakaheka mai e ngaahi lelei mo e tapuaki, fakafou mai homou taleniti, ke ma’u faingamalie ai ;a e family mo Tonga foki. Ko ho’o lata pe ia ki he maama kuo puli mo toitoi e tevolo ia. Ke mou mapuhoi maama mo e tapuaki ma’a Tonga.”

Na’e me’a he katoanga fiefia ni ‘a e kau fakaafe mo e fanauako.