Foaki ‘o e ngaahi kī ‘e 40 ki he ngaahi fale afā kuo lava hono langa

Na’e foaki ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Dr. Rev. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e ngaahi kī fale ‘e 40 ki he ngaahi fale afā kuo lava hono langa, ‘i he Senitā Fakataha’anga Fa’onelua ‘i he Falaite 11 ‘o Sepitema, 2020.

Ko e ngaahi famili ‘e 40 kuo lava ‘e he Pule’anga Tonga ‘o fai ha ngaue fakamaatoato ki ai, pea lava ke nau fai ha ngaue vave ‘aupito ki ai, kae faifai ange ‘enau fiu tatali ‘i he ngaahi mahina lahi pea ko e ‘aho ni kuo lava ke tau matā tonu, mo tau fakamo’oni katoa ki ai, kuo hoko ‘enau misi ‘o mo’oni.

‘E hoko ‘a e ngaahi fale ni ke nau malu ai mei ha toe hoko mai ha toe afā pe ko ha toe fa’ahinga fakatamaki fakaenatula ki Tonga ni.

Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e ngaue lahi kotoa pe kuo fakahoko, pea pehe ki he ngaahi kupu fekaukau’aki mo e ngaahi hoangaue fetokoni’aki kotoa pe.